Program

9. 6. 2020 Accordion for Bach - Trojanovo trio

rojanovo trio (Pavel Hůla-housle, Jaroslav Novák-kytara, Ladislav Horák – akordeon):
Air (arr. Václav Trojan)
Chorály (arr. Jaroslav Novák)

Filip Slavík:
Preludium a Fuga F dur Prelude and fugue F Major BWV 556

Aneta Volfová :
Preludium a fuga Fis dur Prelude and fugue F sharp Major BWV 858

Martin Šulc:
Preludium a fuga fis moll Prelude and fugue F sharp Minor BWV 859

Josef Hřebík:
Goldbergovy variace (výběr) Goldberg Variations BWV 988

Hana Kosková :
Preludium a fuga f moll Prelude and fugue F Minor BWV 881

Eliška Nimburská :
Preludium a fuga fis moll Prelude and fugue F sharp Minor BWV 883

Martin Kot:
Preludium a fuga h moll Prelude and fugue B flat Minor BWV 893

Filip Kratochvíl :
Preludium a fuga d moll Prelude and fugue D minor BWV 875

Milan Řehák:
Chaconne d moll BWV 1004
Francouzská suita č. 5 G dur (výběr) French Suite n. 5 G Major (selection) BWV 816

Anna Paulová – klarinet, Jiří Lukeš - akordeon:
Triová sonáta č. 1 Es dur Triosonate n. 1 E flat Major BWV 525
Allegro moderato - Adagio - Allegro

My, akordeonisté, jsme vděčni velkému skladateli, že pro nás zanechal takové množství
úžasných skladeb (BACH FOR ACCORDION).
Jistě, akordeon jako jeden z nejmladších koncertních nástrojů nemohl Mistra potkat přímo.
Tento nástroj se s ním zprvu seznamoval díky možnostem efektního provádění jeho varhanních skladeb. Teprve v posledním čtvrtstoletí si však uvědomil, jak je vlastně jedinečný díky
kombinaci „nekonečného tónu“ a dispozicím vedení měchu, možnosti odlišné registrace tří
manuálů, dokonalé artikulační práci s jednotlivými hlasy, tedy díky možnostem, který nemá žádný jiný nástroj. Akordeon tak přináší pohled na Johanna Sebastiana Bacha, který není „okoukaný“ a pro mnohé návštěvníky festivalu bude
jistě objevný (ACCORDION FOR BACH).

IRPA s.r.o.
Kaprova 42/14,
110 00, Praha 1

IČ: 27644103
DIČ: CZ27644103

Jakub Kubíček
Ředitel festivalu
jakub@bachforall.cz

Ivana Marcinová
PR
ivana@bachforall.cz

 

Jakub Kydlíček
Odborná spolupráce
jakub.kydlicek@bachforall.cz

Zdeňka Rezková
Koordinátorka festivalu
zdenka@bachforall.cz

Barbora Emma Veselá
Produkční
barbora@bachforall.cz

Diego Velasco
Business development
diego@bachforall.cz